Καλάμι Sim Dagger Slow Jigging

[ #34.20.22.60.1 ]