Μπαταρίες αλκαλικές φακού ultra ΑΑ

[ #42.GPAT15-B4 ]