Μηχανισμός Okuma Metaloid lever drag

[ #42.okumaMetaloid ]