Μολυβοκεφαλή Spinning Bushido Eel

[ #05.307.214 ]