Βέργα 7.00mm χαλύβδινη με εγκοπές

[ #21.1381-1385 ]